Зрозумійте біоекономіку

Біоекономіка пропонує розумне використання ресурсів для забезпечення соціального та екологічного добробуту

біоекономіка

Відредагований і змінений розмір зображення Дениса Агаті доступне на Unsplash

Рух до сталого розвитку безумовно став невідкладним на порядку денному суспільства. Навіть у діловому світі на кону стоїть стійкість. Компанії, які раніше думали лише про прибуток, тепер оптимізують свої процеси завдяки корпоративній стійкості. Іншою сферою досліджень, що стосуються свідомого споживання та балансу з навколишнім середовищем, є біоекономіка, або стійка економіка. Метою біоекономіки є бути економікою, орієнтованою на використання біологічно заснованих, перероблених і відновлюваних ресурсів, тобто більш стійкою.

Сьогодні стійкість є обов’язковим для успіху компаній, які все більше потребують створення додаткової вартості та спосіб життя, а не тільки товари. Турбота про навколишнє середовище стає конкурентною перевагою на все більш вимогливих і складних ринках. Таким чином збільшується довговічність бренду, завдяки зміцненню його репутації та авторитету.

Для сталого розвитку підприємства повинні підтримуватися належною практикою управління, що має соціальні та екологічні переваги. Ця методологія впливає на економічні вигоди, конкурентоспроможність та успіх організацій.

Чому стійкість є такою важливою для економіки? Населення зростає за чисельністю та споживністю; при цьому попит на використання природних ресурсів зростає нестійким чином. Використання невідновлюваних матриць має тенденцію до виснаження та забруднення навколишнього середовища. Щоб зламати цю парадигму, існують економічні концепції, які пропонують новий спосіб управління суспільством, наприклад, циркулярну економіку та біоекономіку.

Що таке біоекономіка?

Біоекономіка тісно пов’язана з удосконаленням нашого розвитку, пошуком нових технологій, які в своїй осі розвитку визначають якість життя суспільства та довкілля. Він об’єднує всі галузі економіки, які використовують біологічні ресурси.

Концепція виникла півстоліття тому. Румунський економіст Ніколас Георгеску-Роген сприйняв принципи біофізики в економічних науках. На думку Регена, процес виробництва матеріальних благ зменшує доступність енергії для майбутнього і, отже, впливає на можливість нових поколінь виробляти більше матеріальних благ. Ентропія, поняття, визначене німецьким фізиком Клаузіусом у 1850 році, відіграє центральну роль у біоекономіці. Енергетика має бути включена в аналіз економічних процесів. Повна енергія Всесвіту постійна, але повна ентропія постійно зростає, а це означає, що ми маємо все менше і менше корисної енергії. Природні ресурси високої вартості (низька ентропія) перетворюються на марні (високоентропійні) відходи. Ці концепції з біофізики можуть здатися трохи складними, але в основному вони означають, що технологія нежиттєздатна, якщо вона не здатна підтримувати себе без зменшення запасу невідновлюваних ресурсів.

Таким чином, біоекономіка з’явилася, щоб забезпечити ефективні та узгоджені рішення сучасних соціально-екологічних проблем: зміни клімату, глобальна економічна криза, заміна використання викопної енергії, здоров’я, якість життя населення тощо.

Європейська комісія, наприклад, для досягнення цієї мети заснувала біоекономіку як стратегію та план дій, які зосереджуються на трьох фундаментальних аспектах: розробці нових технологій і процесів для біоекономіки; розвиток ринків та конкурентоспроможність у секторах біоекономіки; заохочення політиків та зацікавлених сторін до спільної роботи.

Мета – інноваційна економіка з низьким рівнем викидів, яка узгоджує вимоги до сталого сільського господарства та рибальства, продовольчої безпеки та сталого використання відновлюваних біологічних ресурсів у промислових цілях, забезпечуючи при цьому біорізноманіття та захист навколишнього середовища.

Біоекономіка охоплює не лише традиційні галузі, такі як сільське господарство, лісове господарство та рибальство, а й такі сектори, як біотехнології та біоенергетика.

Концептуально ми можемо визначити біоекономіку як застосування біологічних знань у сталому середовищі до конкурентоспроможної продукції та з об’єднанням економічних операцій. Це залежить від досліджень у галузі біонаук, інформаційних технологій, робототехніки та матеріалів.

Сучасні біотехнології вже дозволяють створювати багато продуктів і процесів, які підходять для біоекономіки, таких як відновлювані джерела енергії, функціональні та біозбагачені продукти харчування, біополімери, біопестициди, ліки та косметика. З досягненням синтетичної біології тенденція полягає в тому, що з’являється все більше і більше біофармацевтичних препаратів, біоресурсів і біопродуктів. Судячи з усього, майбутнє точно буде біо .

Бразилія та біоекономіка

Бразилія має величезні природні багатства, що відкриває вікно можливостей для її провідної ролі у світовій біоекономіці. Крім того, компетентність країни в галузі біоенергетики, сільськогосподарських навичок та біотехнологій робить Бразилію провідним гравцем у цьому сценарії. Для того, щоб значущо брати участь у цьому виклику, важливо забезпечити простір для інноваційних продуктів і біологічних процесів у таких життєво важливих сегментах, як сільське господарство, охорона здоров’я, хімічна промисловість, виробництво матеріалів та енергетика. Країна має прийняти політику, яка б заохочувала дослідників, науковців та екологів, водночас полегшуючи доступ до величезної генетичної спадщини нашої території.$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found